Informatie pagina betreffende het faillissement WYSI ELECT'RA

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot faillissement WYSI ELECT'RA.

Wij blijven tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie.
Zie onze contact pagina indien nodig.

Algemene informatienota betreffende het faillissement van W.Y.S.I. - ELECTRA

1 - Inleiding

2 - Uitleg van de notie faillissement

  1. De tussenkomende partijen

  2. Welke zijn de gevolgen van het faillissement van een onderneming ?

  3. De aangifte van schuldvordering

3 - Situatie van de klanten van de onderneming W.Y.S.I.

  1. Klanten reeds “geïnstalleerd” en die hun contract met de onderneming W.Y.S.I. reeds hebben ontbonden

  2. Klanten reeds “geïnstaleerd” doch die hun contract met de onderneming SPRL W.Y.S.I. nog niet hebben onbonden

  3. Klanten waarvan de installatie nog niet werd ontvangen en gecontroleerd

  4. Klanten die integraal betaalden voor een installatie die nog niet of slechts zeer gedeeltelijk werd geplaatst

  5. Klanten waarvan de installatie niet werd geplaatst door W.Y.S.I. maar die de groene certificaten aan de gefailleerde onderneming hebben doorverkocht

  6. Nederlandstalige klanten afhankelijk van de VREG

4 - Evolutie van het faillissement – planning

Que faire si...